home > Onderhoud en inspectie
Onderhoud en inspectie

Onvoldoende of achterstallig onderhoud vormt een ernstige bedreiging voor monumenten. Dit geldt uiteraard ook voor glas-in-lood. Daarom is De Glas-in-lood Wacht opgericht.

Dit is een onafhankelijke inspectiedienst die in heel Nederland de status van glas-in-lood zorgvuldig in kaart brengt en erover rapporteert. Dit maakt het mogelijk om acute- en meerjarenplannen op te stellen voor de instandhouding of restauratie van glas-in-lood.

De Glas-in-Lood Wacht werkt onder meer voor de Rijksgebouwendienst, architecten, monumentenzorg, kerkelijke instellingen en particuliere monumentenbezitters. Een prominente glas-in-loodinspectie betrof het Binnenhof in Den Haag.