home > Weert – Mariakapel Lichtenberg
Previous slide
Next slide

Mariakapel Lichtenberg

GlasBewerkingsbedrijf Brabant zorgt voor de reconstructie en realisatie van het glas-in-lood in de Mariakapel in Weert. Sinds 2010 is het complex De Lichtenberg, waar de kapel onderdeel van uitmaakt, een rijksmonument. Daardoor kwam er meer geld beschikbaar om het in verval geraakte complex in ere te herstellen. Een speciaal opgerichte stichting streeft al jaren naar het herstel van De Lichtenberg. De ramen zijn in 1973 vernield en vervangen door traliewerk. In het archief van wijlen kunstenaar Harrie Martens, waren geen schetsen of foto’s te vinden. Een oproep in de lokale media heeft één kleurenfoto en enkele zwart-wit foto’s opgeleverd. Aan de hand van de glasresten in de sponningen en de foto’s kan GBB nu een betrouwbare reconstructie maken. Het zal tevens een reconstructie met een verbetering zijn, aangezien veiligheidsglas het glas-in-lood van het rijksmonument zal beschermen in geval van vandalisme. De restauratie van de markante Mariakapel in Weert begint op 11 september. De NTR heeft het complex gefilmd, voor de tv-serie Markante Monumenten op Nederland 2. In de documentaire wordt het monument geportretteerd en in zijn cultuurhistorische context geplaatst. Voor het naburige Bisschoppelijk College werd dit complex in de jaren vijftig aangelegd.

 

 

 

Zie ook de website van Lichtenberg | Gemeente Weert